ViHittar använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet av cookies.X

ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterat 14-11-10

Dessa Användarvillkor (nedan kallad ”Användarvillkor”) ingås på svenska och gäller från den 14-11-10. De villkor och regler som följer styr användandet av ViHittar. Genom att använda webbtjänsten ViHittar godkänner och accepterar du dessa villkor och regler och förbinder dig att följa dem. Om du inte godkänner villkoren vänligen sluta använda dessa tjänster. ViHittar (nedan kallad även ”Företaget”) har rätt att ändra dessa Användarvillkor när som helst och att publicera de ändrade Användarvillkor på sin hemsida. De nya Användarvillkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på vår hemsida. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på ”Företaget” hemsida. För att ingå avtal om ViHittar tjänster och varor måste användaren vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Om du använder den här webbplatsen samtycker du att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information om dig själv. Dessutom skall du upprätthålla en hög säkerhet för ditt lösenord och övrig registreringsinformation. Du själv är ensam ansvarig för att använda ditt konto och den information som produceras från det här kontot. Vi Hittar tjänster tillhandahålls inte personer/företag som tidigare har brutit mot de Användarvillkor eller tidigare tillhandahållna Företagets Användarvillkor, lagar eller regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget i enlighet med dessa Användarvillkor.

Generella användarvillkor

ViHittar är en webbplats där alla kan lägga till annonser helt kostnadsfritt. ViHittar är inte till någon del part i de avtal eller förhandlingar som förs mellan säljaren och köparen. ViHittar tjänster är fri från avgifter och provisioner. Alla kan använda plattformen helt gratis utan avgifter för inlagda annonser och ”Företaget” tar inga provisioner för transaktioner mellan användare. Användaren ansvarar för egna handlingar som utförs inom och i samband med användandet av plattformen. ViHittar kan fritt och helt efter egen bedömning helt eller delvis begränsa användarens brukande av plattformen. ViHittar kan när som helst utan annonsörens medgivande återkalla annonsen och övrigt innehåll upplagt på plattformen. ViHittar bär inget ansvar för annonsens innehåll, utan innehållet är annonsören personligen ensam ansvarig för. ViHittar har rätt att använda olika typer av annonser, såväl aktivt som inaktivt material och dess innehåll i samband med plattformens marknadsföring och förbehåller sig rätten att spara annonser vars annonstid har avslutats och att spara upplagda frågor från användarna. Alla rättigheter till såväl annonstexten som bilden överlåts till ViHittar och ViHittar har rätt att använda såväl text som bild fritt var för sig eller tillsammans såväl i dess ursprungliga format som beskuret eller i delar. Om användaren ger sitt samtycke förbehåller sig ViHittar rätten att skicka nyhetsbrev till användaren via e-post. ViHittar använder endast e-postadress mellan användare ifall att de väljer att kontakta säljare via ”maila annonsören”. Användarens e-postadress är osynlig för plattformens användare. Transaktionen mellan användaren och butiken / annonssida förs enligt villkor som beskrivs på butiken/annonssidan, regler och allmänt tillämpliga lagar. ”Företaget” är inte ansvarig på något sätt för leverans av varor eller tjänster inom transaktionen, fel, skador eller underlåtenhet att uppfylla åtagandena. Användaren ansvarar för att alla betalningar som är skyldig blir överförda enligt de villkor som har kommits överens med en tredje parts leverantör, annonsör eller distributör. ViHittar bär inget ansvar för användarens eller tredje mans handlingar och agerande, som bryter mot gällande lagstiftning. Användarvillkor eller eventuella skador som har uppstått efter användande av plattformen. Enligt skatteverkets regler skall annonsören under vissa omständigheter deklarera sin försäljning. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. Vid eventuell tvist mellan användare och ”Företaget” är den svenska lag och jurisdiktion tillämplig.

Regler för att skapa konto eller lägga in en annons

ViHittar tillåter användare att öppna ett konto på sin hemsida på de principer som anges i dessa regler och tillhandahåller lämpliga elektroniska verktyg för detta ändamål. Registrering och användning av kontot är frivilligt och gratis. För att skapa ett konto hos ViHittar fyll i registreringsformuläret som finns på vår hemsida, genom att skriva in de begärda uppgifterna, i synnerhet: namn, adress, e-postadress och lösenord. Genom att utföra registrering bekräftar användaren att han har läst dessa Användarvillkor och godkänt dess ordalydelse, frivilligt ansluta sig till användningen av kontot på ViHittar och tjänster inom detta område, och de uppgifter som finns i registreringsformuläret är sanna och inte kränker tredje parts rättigheter. ViHittar tillåter även användare att lägga in en annons utan registrering eller inloggning, men det krävs att skriva e-postadress. Användare måste även godkänna varje annons och dessa Användarvillkor. Endast en annons per produkt/tjänst tillåts. Dubbletter av annonser kommer att raderas av ViHittar. Annonsör som vill lägga in sin annons på nytt skall radera sin gamla annons först. Annonsören får inte lägga in samma annons i flera distrikt eller flera städer. Privatpersoner och företag kan använda plattformen för att annonsera varor, produkter, samt köpa och sälja - allt i enlighet med svensk lag. En annons ligger på ViHittar hemsida i 60 dagar från den dag som annonsen läggs upp. Användaren kan ta bort annonsen när som helst. Vi Hittar accepterar annonser på svenska. Användare kan inte kopiera texten, bilder, filmen från andra annonser och webbsidor, dessa är skyddade enligt lag. Pälsar och andra produkter från djur som står under särskilt skydd (publicerad på www.cites.org) kräver tillstånd från Jordbruksverket. Produkter eller tjänster som är olagligt enligt svensk lag är förbjudna att annonsera på ViHittar. Dessa annonser ska tas bort. Följande produkter och tjänster är förbjudna att annonsera:

 • alkohol, narkotika, tobaksvaror
 • annonser om donationer eller hjälporganisationer
 • mänskliga organ eller djurorgan , likdelar eller lik, djurrester
 • läkemedel
 • olagliga vapen (t.ex. automatvapen, stiletter, batonger)
 • produkter för trådlös överföring på 1,2-GHz-bandet
 • vissa kemiska preparat (t.ex. kvicksilver)
 • föremål med nazistiska, kommunistiska eller andra totalitära symboler och kännetecken
 • produkter med pornografiskt innehåll eller innebörd
 • hittelön eller ersättning för anskaffande av bostad
 • valuta, mynt, sedlar, värdepapper/ Förfalskade mynt och sedlar
 • lotter
 • stulna produkter eller varor som kommer från häleri, rån eller annat brott eller vars import, export eller förvarande är förbjudet genom gällande svensk lagstiftning
 • material som kan verka stötande mot folkgrupp
 • piratkopierat material och bootlegs

Personuppgifter

Vi Hittar är personuppgiftsansvarig och värnar om personliga integritet av sina användare. För att leverera och upprätthålla en effektiv och trygg annonssida har ViHittar rätt och i vissa fall skyldighet att spara personuppgifter. Vi kan samla följande uppgifter: e-postadress, förnamn och efternamn, adress, IP-adress, telefonnummer, information som du anger i annonser och formulär. Användare har alltid rätt att begära utdrag av de personuppgifter som har använts, begära ändringar av felaktiga eller irrelevanta uppgifter eller att dessa raderas helt och hållet. En ansökan om registerutdrag man kan göra skriftligen och användare har rätt att en gång per år få ett registerutdrag utan kostnad. Uppgifterna kan även komma att användas för att skicka ut anpassad information och erbjudanden om våra tjänster. Du kan alltid återkalla ditt samtycke via ditt konto på ViHittar eller via utskicket. När du lägger in en annons, använder tjänster, kontaktar oss eller mailar annonsör medger du att vi kan använda, spara och kan lämna ut dina personuppgifter till andra annonsör, samarbetspartners, eller till behöriga myndigheter som Polisen, skatteverket m.fl. All insamlad information skyddas med tekniska hjälpmedel och vi har säkerhetsrutiner och system kopplade till vår tjänst, för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. Om du inte accepterar att vi har rätt till personuppgiftshantering ber vi dig avstå från registrering eller annonsering och att inte använda våra tjänster.

Kommunikation

Du kan kontakta säljaren genom att sända ett meddelande, ställa en fråga (skriva kommentar) eller via telefon om säljaren accepterar ett sådant sätt för kommunikation. Du kan bestämma själv preferenser hur vi eller vår samarbetspartners ska kontakta dig eller hur du svarar på vissa frågor.

Elektronisk kommunikation

ViHittar har rätt att skicka information från ”Företaget” och av vår samarbetspartners till dig per e-post. Om du inte önskar bli kontaktad per e-post vänligen maila oss på info@vihittar.se. När du besöker ViHittar, använder tjänster på vår hemsida, tar kontakt med oss, kommunicerar du med oss elektroniskt. Du accepterar också att vi ska kommunicera med dig även via e-post eller genom att anslå meddelanden på och uppdatera webbplatsen. Genom att använda vår tjänster godkänner du att all information, överenskommelser, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt uppfyller varje krav på att sådan kommunikation skall vara skriftlig.

För användare som anger telefonnummer

ViHittar har rätt att kontakta dig på angivet telefonnummer i syfte att hjälpa dig med rådgivning kring våra tjänster. Om du inte önskar bli kontaktad vänligen informera oss på info@vihittar.se.

Äganderätter

Inget innehåll på ViHittar får modifieras, kopieras, distribueras, gestaltas, återges, överföras, publiceras eller på något sätt säljas utan ViHittars skriftliga medgivande. Du som användare är beviljad att nyttja webbplatsen för personligt bruk förutsatt att du respekterar upphovsrätten. ViHittar gör inte anspråk på att äga några av tredje parts eller närstående återförsäljares, leverantörers eller tillverkares varumärken som visas på denna webbplats. Detsamma gäller varumärkena som tillhör andra publicister eller publikationer på denna webbplats.

Samtycke

Du förstår att webbplatsen är till för din personliga användning. Du står för, garanterar och accepterar att inget material som postas från ditt konto bryter mot rättigheterna för någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, marknadsföring eller andra personliga rättigheter och äganderätter, eller innehålla på annat sätt olagligt material. När du accepterar dessa villkor samtycker du till att vi och våra övriga samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för de ändamål som framgår ovan.  Du accepterar att inte använda tjänsten för att:

 • Göra privat information om någon annan än dig själv tillgänglig på webbplatsen, inklusive namn, e-postadresser och telefonnummer.
 • Försöka att få tillgång till skyddade uppgifter på webbplatsen.
 • Låtsas vara en person, företag eller myndighet eller på annat vis vilseleda information om dig själv och din tillhörighet till annan person, företag eller myndighet.
 • Användning av, eller försök att använda någon annans konto på webbplatsen.
 • Ladda upp oönskad och obehörig reklam på webbplatsen.
 • På ett olagligt sätt försöka att skada, överbelasta eller på andra sätt försämra webbplatsen.
 • Använda externa automatiserade script för att samla in information från tjänsten.

Eget innehåll som publiceras.

Du är ensam ansvarig för bilder, meddelanden, text information och annat innehåll som du lägger upp på tjänsten. Du ansvarar själv för att skapa säkerhetskopior av information som du publicerar på ViHittar ifall att information skulle tas bort eller på annat sätt försvinna. När du laddar upp innehåll på ViHittar beviljar du ViHittar att använda, kopiera och göra utdrag från sådant eget innehåll. Om du tar bort eget innehåll finns detta fortfarande arkiverat internt hos Vi Hittar. Du behåller full äganderätt till allt ditt innehåll.

Innehåll från tredjepart.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra externa webbplatser eller annat innehåll eller objekt som läses in från tredje parts webbplatser. Vi är inte ansvariga för tredje parts webbplatser som kan nås via ViHittar. Om du väljer att lämna webbplatsen till förmån för en länk gör du det på egen risk och är medveten om att dessa villkor inte längre gäller.